CSU Fullerton chuyển giao chương trình quốc tế cho Trường Đại Học Duy Tân(13.03.2012)

Theo kí kết giữa DTU và CSU, chứng chỉ hoàn tất môn học được cấp tại Duy Tân có thể sử dụng để chuyển tiếp sang học cử nhân ngành Xây dựng và Kiến trúc tại Hoa Kì.

Các môn học Xây dựng, Kiến trúc và Môi trường từ Chương trình Gốc của CalState(10.03.2012)

32 môn học Xây dựng, Kiến trúc và Môi trường trong Chương trình chuyển giao của CSU đến DTU. Đây đều là những môn học đã được quốc tế công nhận tính hiện đại và có chất lượng cao.

CSU - Chương trình Tiên tiến Xây dựng và Kiến trúc Duy nhất tại Miền Trung(10.03.2012)

DTU đã chính thức ký kết hợp tác đào tạo với CSU trong lĩnh vực Xây dựng và Kiến trúc. Có thể xem đây là chương trình quốc tế về Xây dựng và Kiến trúc đầu tiên ở miền Trung đồng thời cũng mới mẻ đối với miền Bắc Việt Nam từ trước đến nay.

Liên kết đào tạo quốc tế tại DTU(09.03.2012)

Nhằm phát triển theo hướng hiện đại hóa, trong nhiều năm qua, Đại học Duy Tân đã chú trọng cho hợp tác quốc tế. Vì thế, quan hệ quốc tế là một điểm son trong phát triển của trường.

GIẢNG VIÊN DTU

Giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình CSU

Liên hệ Hỏi đáp Đào tạo Giới thiệu