Sinh viên K20CSU-XDD thi kết thúc học phần Thực hành Trắc Địa(29.05.2018)

Một số hình ảnh về buổi tổ chức thi kết thúc học phần của môn "Thực hành Trắc Địa"

Sinh viên K20CSU-XDD thực hiện báo cáo môn CDIO 496(10.05.2018)

Sinh viên K20CSU-XDD thực hiện báo cáo môn CDIO 496

Lớp Đồ án CDIO-296 năm 2018(21.03.2018)

Một số ảnh của lớp CDIO-296 năm học 2018

Các biện pháp khắc phục để chống lại các vụ sạt lở đất chết người trong xây dựng dân dụng(26.02.2018)

Các biện pháp khắc phục để chống lại các vụ lở đất và sạt lở đất chết người trong xây dựng dân dụng

GIẢNG VIÊN DTU

Giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình CSU

Liên hệ Hỏi đáp Đào tạo Giới thiệu