CSU tham gia cuộc thi thiết kế nhà chống động đất IDEER 2018 tại Đài Loan (18.08.2018)

Để thúc đẩy phổ biến chống động đất và giáo dục bảo vệ địa chấn, đồng thời khuyến khích sinh viên tham gia các cuộc thi khoa học sáng tạo, một chương trình với tên gọi "Giới thiệu và trình diễn nghiên cứu kỹ thuật chống động đất trong trường học" (IDEERS) sẽ được tổ chức tại Trung tâm nghiên cứu động đất quốc gia Đài Loan (NCREE). Chương trình này được phối hợp tổ chức bởi NCREE, Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Ứng dụng Quốc gia (NARLabs) và Hội đồng Anh Quốc (BC). Các đội sinh viên đến từ Đài Loan và trên toàn thế giới được chào đón tham gia vào hoạt động  này.


2.0

Các tin tức đã đăng:

GIẢNG VIÊN DTU

Giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình CSU

Liên hệ Hỏi đáp Đào tạo Giới thiệu