Sinh viên K20CSU-XDD thực hiện báo cáo môn CDIO 496 (10.05.2018)

Sau thời gian hơn 6 tuần học tại lớp (Học kỳ II 2018-2019), các sinh viên lớp CDIO 496 đã hoàn thành bài báo cáo về "Thiết Kế Sàn Bê tông dự ứng lực"


2.0

Các tin tức đã đăng:

GIẢNG VIÊN DTU

Giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình CSU

Liên hệ Hỏi đáp Đào tạo Giới thiệu