Công trình Khách Sạn Novotel Sharjah Expo (14.12.2017)

Chúng ta có thể tham quan công trình khách sạn Novotel Sharjah Expo, nơi Klampfer Middle East được làm nhà thầu chính tại đây.

 

 

 

 

 

 


2.0

Các tin tức đã đăng:

GIẢNG VIÊN DTU

Giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình CSU

Liên hệ Hỏi đáp Đào tạo Giới thiệu