Cuộc thi sáng tạo "Sàn Dự Ứng Lực" CDIO 496 - 2017 (19.04.2017)

Đầu tháng 04/2017, Bộ môn CSU - Khoa Đào Tạo  Quốc Tế đã tổ chức cuộc thi sáng tạo "Sàn Dự Ứng Lực" CDIO 496 - 2017 cho sinh viên K19CSU-XDD

TVD


2.0

Các tin tức đã đăng:

GIẢNG VIÊN DTU

Giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình CSU

Liên hệ Hỏi đáp Đào tạo Giới thiệu