Công bố các mẫu thiết kế nhà ở nông thôn phục vụ Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới (17.02.2014)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 3594/UBND-QLĐTh ngày 06/5/2013 về việc thiết kế mẫu nhà ở nông thôn theo chương trình quy hoạch nông thôn mới; Viện Quy hoạch xây dựng đã hoàn thiện thiết kế 04 mẫu nhà ở nông thôn (có hồ sơ kèm theo).

 

Để tạo điều kiện cho người dân khu vực nông thôn xây dựng nhà ở, Sở Xây dựng đề nghị BCĐ Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới thành phố Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Hòa Vang, Viện Quy hoạch xây dựng công bố công khai 04 mẫu thiết kế nhà ở trên Trang thông tin điện tử của đơn vị mình để người dân thuận tiện tham khảo, sử dụng khi cần (miễn phí cho tất cả các đối tượng có nhu cầu).

 

Dưới đây là 04 mẫu thiết kế nhà ở nông thôn phục vụ Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, Sở Xây dựng công bố gồm:

- Mẫu 1: (5m X 30m)


- Mẫu 2: (7.5m X 20m)


- Mẫu 3: (10m X 20m)


- Mẫu 4: (15m x 30m)

(Sở xây dựng Đà Nẵng)


2.0

Các tin tức đã đăng:

GIẢNG VIÊN DTU

Giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình CSU

Liên hệ Hỏi đáp Đào tạo Giới thiệu