20 thành phố lớn dễ bị tổn thương do lũ lụt (17.09.2013)

Đứng đầu danh sách là thành phố dễ bị tổn thương nhất là Quảng Châu, Trung Quốc, tiếp theo là Mumbai và Kolkata ở Ấn Độ, Guayaquil, Ecuador và Thẩm Quyến, Trung Quốc. Hầu như tất cả các thành phố có nguy cơ cao nhất của lũ lụt thiệt hại là ở Bắc Mỹ hay Châu Á.

Topping the list as the most vulnerable city is Guangzhou, China, followed by Mumbai and Kolkata in India, Guayaquil, Ecuador and Shenzen, China. Almost all cities at the highest risk of flooding damage were in North America or Asia.

20 thành phố dễ bị tổn thương nhất trên cùng là:

 The top 20 most vulnerable cities are:

    Guangzhou, China

    Mumbai, India

    Kolkata, India

    Guayaquil, Ecuador

    Shenzen, China

    Miami, Florida, USA

    Tianjin, China

    New York, New York — Newark, New Jersey, USA

    Ho Chi Minh City, Vietnam

    New Orleans, Louisiana

    Jakarta, Indonesia

    Abidjan, Ivory Coast

    Chennai, India

    Surat, India

    Zhanjiang, China

    Tampa—St. Petersburg, Florida, USA

    Boston, Massachusetts, USA

    Bangkok, Thailand

    Xiamen, China

    Nagoya, Japan


 
 
 

2.0

Các tin tức đã đăng:

GIẢNG VIÊN DTU

Giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình CSU

Liên hệ Hỏi đáp Đào tạo Giới thiệu