Về cuốn sách "Thiết kế đô thị bền vững tại Trung Quốc" (18.08.2013)


Cuốn sách được xuất bản trong khuôn khổ dự án phi lợi nhuận phát triển bền vững từ Hà Lan, giới thiệu các phương pháp thiết kế, kiểm soát định lượng thiết kế trong thiết kế kiến trúc.

Cuốn sách sẽ được dịch và xuất bản tại Việt Nam, là tài liệu giới thiệu cụ thể, đầy đủ về quy trình thiết kế bền vững; sách có bản quyền và đi kèm với phần mềm tính toán nhiệt công trình.

Giá bán dự kiến: 250.000 - 300.000 VNĐ (sinh viên: 200.000 - 250.000 VNĐ)


2.0

Các tin tức đã đăng:

GIẢNG VIÊN DTU

Giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình CSU

Liên hệ Hỏi đáp Đào tạo Giới thiệu