Tổ chức Cuộc thi “TƯỜNG CHẮN – CHỐNG SẠT LỞ” (19.11.2012)

Nhằm tạo sân chơi cho Sinh viên khoa kiến trúc, xây dựng, thử nghiệm một mô hình Capstone của CDIO và chuẩn bị cho các cuộc thi quốc tế (nếu có điều kiện dự thi). Trường Đại học Duy Tân tổ chức cuộc thi “TƯỜNG CHẮN – CHỐNG SẠT LỞ” với các nội dung sau:

I.       MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA:

-          Tạo sân chơi cho Sinh viên phát huy tính sáng tạo và yêu thích học hỏi khoa học – kỹ thuật.

-          Thử nghiệm một mô hình Capstone của CDIO. 

 II.    NỘI DUNG CUỘC THI:

1. Tên cuộc thi:                                 “TƯỜNG CHẮN – CHỐNG SẠT LỞ”

2. Nội dung cuộc thi:

- Các đội dự thi sẽ làm các một mô hình tường chắn từ giấy cacton và giấy thường.

 - Chất tải lên cho đến khi tường bị sạt lỡ.

 - Ba đội có tỉ số tải chịu được chia khối lượng vật liệu làm tường chắn lớn nhất sẽ đạt giải.

 
3. Đối tượng tham gia:

           Sinh viên đang theo học tại Đại học Duy Tân các khoa Xây dựng, Kiến trúc, CSU.

 4. Thể lệ cuộc thi và những tiêu chí đánh giá:

   4.1 Thể lệ cuộc thi :

- Các đội dự thi đăng ký theo mẫu của Ban tổ chức (BTC) ban hành.

- Đăng ký dự thi theo nhóm (2 – 6 người/nhóm, khuyến khích đặt tên đội/nhóm)             

- Các quy định về kích thước và cấu tạo được nêu trong bản Quy tắc cuộc thi.

- Mỗi đội được làm tối đa 1 tường chắn.

    4.2 Những tiêu chí đánh giá:

- Dựa vào công thức tính tỉ số tải chịu được chia khối lượng vật liệu làm tường chắn trong Quy tắc cuộc thi.

II.  THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1.      Triển khai kế hoạch cuộc thi:

-          Thời gian tổ chức họp và triển khai cuộc thi vào lúc 8h00 ngày 24/11/2012

2.      Thời gian đăng ký:

-          Nhận bản đăng ký từ ngày 24/11/2012 đến 17h ngày 16/12/2012.

3.      Thời gian và địa điểm cuộc thi:

-          Ngày chủ nhật, 6/01/2013 

-          Phòng TN khoa Xây dựng,  trường ĐH Duy Tân, cơ sở 3hta Hoàng Văn Thái.

 IV.  TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Đối với Ban tổ chức và Ban giám khảo:

- Ban tổ chức chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đã đề ra đúng theo tiến độ.

- Ban giám khảo chịu trách nhiệm chấm thi theo đúng quy định của Ban tổ chức đề ra.

 2. Đối với các khoa có sinh viên:

- Thông báo cho toàn thể sinh viên trong khoa về nội dung, ý nghĩa của cuộc thi này.

- Tham gia vận đông các nhà tài trợ cho cuộc thi,

 4. Đối với Đoàn Thanh niên:

-          Làm công tác tuyên truyền về cuộc thi đến tất cả Đoàn viên trong toàn trường.

-          Giúp đỡ Ban tổ chức chuẩn bị cuộc thi.
 
 
                                                                                                                                


2.0

Các tin tức đã đăng:

GIẢNG VIÊN DTU

Giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình CSU

Liên hệ Hỏi đáp Đào tạo Giới thiệu