DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC  
 
Mã môn Tên môn học Số Tín chỉ

CSU-ARC 319

Kiến trúc dân dụng

4 (4)

CSU-CIE 111

Vẽ kỹ thuật và CAD

3 (2+1)

CSU-CIE 260

Trắc Địa

3 (2+1)

CSU-CIE 296

Đồ án CDIO 1

1 (1)

CSU-CIE 323

Nền&Móng

3 (3)

CSU-CIE 324

Đồ Án Nền&Móng

1 (1)

CSU-CIE 376

Kết cấu Bê tông cốt thép

3 (3)

CSU-CIE 377

Đồ Án Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép

1 (1)

CSU-CIE 378

Kết Cấu Thép

3 (3)

CSU-CIE 396

Đồ án CDIO 2

1 (1)

CSU-CIE 403

Kỹ Thuật Thi Công

3 (3)

CSU-CIE 426

Kết Cấu Nhà Bê Tông Cốt Thép

3 (3)

CSU-CIE 427

Đồ án Kết cấu nhà bê tông cốt thép

1 (1)

CSU-CIE 441

Quản Lý Dự Án Xây Dựng

3 (3)

CSU-CIE 447

Đồ án Tốt nghiệp

5 (5)

CSU-CIE 448

Thực tập tốt nghiệp

3 (3)

CSU-CIE 477

Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Ứng Lực Trước

4 (4)

CSU-CIE 496

Đồ án CDIO 3

1 (1)

CSU-CHE 101

Hóa Học Đại Cương

3 (2+1)

CSU-EE 341

Kỹ thuật điện cho xây dựng

3 (3)

 

GIẢNG VIÊN DTU

Giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình CSU

Liên hệ Hỏi đáp Đào tạo Giới thiệu