THÔNG BÁO (Về việc đóng học phí học kỳ hè 2013-2014)(13.06.2014)

Hiện nay đã có lịch thi kết thúc học kỳ hè, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH đề nghị các Khoa thông báo đến sinh viên những nội dung như sau

CSU Fullerton chuyển giao chương trình quốc tế cho Trường Đại Học Duy Tân(13.03.2012)

Theo kí kết giữa DTU và CSU, chứng chỉ hoàn tất môn học được cấp tại Duy Tân có thể sử dụng để chuyển tiếp sang học cử nhân ngành Xây dựng và Kiến trúc tại Hoa Kì.

GIẢNG VIÊN DTU

Giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình CSU

Liên hệ Hỏi đáp Đào tạo Giới thiệu