Singapore: Chính sách của Chính phủ thúc đẩy Công trình thông minh (18.11.2014)

BIM là một quá trình thiết kế dựa trên mô hình thông minh làm tăng thêm giá trị trên toàn bộ vòng đời của dự án xây dựng công trình và cơ sở hạ tầng. Theo báo cáo, chủ sở hữu tại Singapore đang nhận thấy tiềm năng của BIM, với một số các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp kiến trúc kỹ thuật và xây dựng (AEC) hiện nay đã sẵn sàng để ứng dụng BIM. Một cuộc khảo sát gần đây của Cơ quan Xây dựng và Công trình của Singapore (BCA) cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong việc sử dụng BIM trong ngành công nghiệp xây dựng tăng từ 25% năm 2009 lên 76% vào năm 2013. 

"Động lực thúc đẩy quan trọng nhất trong việc ứng dụng BIM tại Singapore chính là đưa BIM thành chiến lược quốc gia," ông VR Srivatsan, Giám đốc điều hành của Autodesk tại khu vực ASEAN cho biết. "Với việc chính phủ tiếp tục ưu tiên thực hiện phát triển cơ sở hạ tầng, việc ứng dụng BIM là một bước cần thiết hướng tới giảm thiểu chi phí xây dựng vòng đời và nâng cao chất lượng thiết kế của tài sản được xây dựng." 

Ông Srivatsan cho biết thêm "Báo cáo SmartMarket của Autodesk đã giúp phân tích các hồ sơ của chủ sở hữu tòa nhà đã có định hướng BIM có thể trở thành một nguồn cảm hứng cho các chủ sở hữu khác quan tâm đến việc bắt đầu hoặc đẩy nhanh quá trình ứng dụng BIM của họ."

Kết quả nghiên cứu cho thấy những tác động của chính phủ đến việc triển khai BIM trong nền kinh tế như Singapore và Vương quốc Anh. Thông qua sự quản lý của Cơ quan Xây dựng và Công trình Singapore, định hướng và lộ trình về BIM của đất nước nhằm mục đích nâng cao năng suất ngành công nghiệp để các công ty trụ sở tại Singapore có thể cạnh tranh với các công ty quốc tế cho các dự án trong nước, từ đó hỗ trợ việc làm của và doanh thu ngành công nghiệp.

"Mong muốn thúc đẩy sự đổi mới và trở thành một công ty hàng đầu ngành công nghiệp là mục tiêu rõ ràng nhất trong chính sách ứng dụng BIM của Singapore và Vương quốc Anh. Định hướng BIM có tác động để đảm bảo rằng các lĩnh vực xây dựng của họ trở nên cạnh tranh toàn cầu hơn ", ông Harvey M. Bernstein, Phó Chủ tịch mảng Xây dựng tại nhà xuất bản McGraw Hill cho biết. "Chủ sở hữu là những người hưởng lợi lớn nhất từ BIM. Chúng tôi hy vọng họ sẽ sắp xếp ứng dụng BIM với mục tiêu cụ thể của họ, tham gia hiệu quả hơn với tất cả các bên liên quan và mở rộng giá trị của BIM vào quản lý cơ sở".

Những quyết định và chính sách sử dụng công nghệ của chính phủ Singapore là yếu tố hỗ trợ khả năng của đất nước để tạo ra một định hướng về BIM của Singapore, cho phép chính phủ đặt ra các yêu cầu có hướng tiến bộ về việc ứng dụng BIM. 

"Hầu hết các chủ sở hữu đang có nhận thức và hiểu biết ở giai đoạn rất sớm trong việc ứng dụng BIM. Chúng tôi dự định để giải quyết các khoảng cách này bằng cách chú trọng hơn đến các chủ sở hữu và các nhà phát triển," Tiến sĩ John Keung, Giám đốc điều hành, Cơ quan Xây dựng và Công trình Singapore cho biết. "Chúng ta cần phải kết nối các nhà quản lý cơ sở và các nhà khai thác lại với nhau. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm hiện tại trong việc giúp đỡ họ nhìn thấy con đường để tăng năng suất công việc thông qua BIM. Đưa BIM vào vòng đời của tòa nhà sẽ làm tăng giá trị của nó đối với chủ sở hữu và giúp họ nhìn thấy lợi ích sâu xa hơn từ việc ứng dụng BIM vào các dự án của họ". 

Báo cáo SmartMarket 'Giá trị kinh doanh của BIM' được phát hành bởi nhóm nghiên cứu Xây dựng tại nhà xuất bản McGraw Hill phối hợp với Autodesk và Skanska. Đối tác góp phần làm nên bản báo cáo này là công ty Xây dựng Balfour Beatty và Mortenson.


2.0

Các tin tức đã đăng:

GIẢNG VIÊN DTU

Giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình CSU

Liên hệ Hỏi đáp Đào tạo Giới thiệu