Di chuyển đối tượng trong bản vẽ ACAD(13.02.2014)

Lệnh Move cho phép bạn đặt lại vị trí một đối tượng trong bản vẽ bằng cách chọn một điểm gốc (base point), nơi mà các đối tượng xác định bắt đầu sự di chuyển, tiếp theo là một điểm để xác định nơi đối tượng được chuyển đến.

Mối quan hệ giữa giao thông công cộng và các yếu tố trong đô thị(10.01.2014)

Sử dụng đất và GTCC có mối quan hệ tương tác với nhau, GTCC làm thay đổi hình dạng, quy mô đô thị và ngược lại, cấu trúc, hình dạng đô thị quyết định các phương thức GTCC.

Vai trò của hệ thống giao thông công cộng trong phát triển đô thị bền vững(10.01.2014)

Đối với từng đô thị, hệ thống GTCC luôn tạo ra những lợi ích khác nhau. Để đánh vai trò của GTCC cần phải có cách nhìn khách quan và tổng hợp dựa trên 3 yếu tố: kinh tế, xã hội và môi trường.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

GIẢNG VIÊN DTU

Giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình CSU

Liên hệ Hỏi đáp Đào tạo Giới thiệu