Mối quan hệ giữa giao thông công cộng và các yếu tố trong đô thị(10.01.2014)

Sử dụng đất và GTCC có mối quan hệ tương tác với nhau, GTCC làm thay đổi hình dạng, quy mô đô thị và ngược lại, cấu trúc, hình dạng đô thị quyết định các phương thức GTCC.

Vai trò của hệ thống giao thông công cộng trong phát triển đô thị bền vững(10.01.2014)

Đối với từng đô thị, hệ thống GTCC luôn tạo ra những lợi ích khác nhau. Để đánh vai trò của GTCC cần phải có cách nhìn khách quan và tổng hợp dựa trên 3 yếu tố: kinh tế, xã hội và môi trường.

Hệ thống Giao thông công cộng (GTCC) Singapore(12.12.2013)

Singapore là một trong những nước có hệ thống GTCC hoạt động hiệu quả nhất thế giới, với hai phương tiện chính là xe buýt và tàu điện ngầm. Người sử dụng thường xuyên thì mua thẻ trả trước, còn không thường xuyên, như khách du lịch, có thể trả tiền cho từng chặng, với chi phí khá rẻ. Tuy nhiên hiện nay hệ thống GTCC của Singapore cũng phải đối mặt với những thách thức:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

GIẢNG VIÊN DTU

Giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình CSU

Liên hệ Hỏi đáp Đào tạo Giới thiệu