Kỹ năng học tập - Phần 1: Quản lý thời gian hiệu quả(18.12.2014)

Học để hoạch định thời gian của bạn một cách hiệu quả là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà bạn có thể phát triển trong suốt thời gian của bạn tại trường đại học.

Bài học: Lựa chọn đối tượng trong bản vẽ(17.06.2014)

Bài học này mô tả làm thế nào để chọn các đối tượng sử dụng tùy chọn khác nhau và phương pháp.

AutoCAD 2010: Tính diện tích(14.05.2014)

Các bước sau đây đưa ra một cái nhìn tổng quan để tính toán được diện tích của một không gian bằng cách sử dụng tùy chọn Diện tích của các Lệnh MEASUREGEOM.

Vẽ đối xứng vật trong bản vẽ ACAD(03.04.2014)

Vẽ đối xứng vật trong bản vẽ ACAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

GIẢNG VIÊN DTU

Giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình CSU

Liên hệ Hỏi đáp Đào tạo Giới thiệu