Thay đổi tính chất cho đối tượng vẽ (02.01.2014)

Bài học này mô tả những gì thuộc tính đối tượng và làm thế nào để thay đổi các thuộc tính của các đối tượng trong một bản vẽ. Mỗi đối tượng mà bạn tạo ra trong một bản vẽ đã có tính chất nhất định. Ví dụ, một dòng có màu sắc kết hợp, lớp , kiểu đường thẳng, và chiều dài như trong bảng Quick Propertie sau đây.
 
 
Phương pháp này rất phổ biến thực hành để thay đổi các thuộc tính của đối tượng khi bạn làm việc trên một bản vẽ. Một cách để truy cập và thay đổi một số thuộc tính đối tượng là để chọn đối tượng và sử dụng các lớp và bảng Property trong Ribbon để thay đổi Layer hoặc ghi đè lên các màu sắc, kiểu đường thẳng hoặc chiều dày nét. Một phương pháp để thay đổi thuộc tính đối tượng là dùng bảng Properties có cung cấp một số tùy chọn tùy thuộc vào các mục đã chọn.
Hình minh họa sau đây cho thấy các thuộc tính đối tượng của một vòng tròn chọn được hiển thị trong bảng Properties.
 
 
Sau khi hoàn thành bài học này, bạn sẽ có thể để mô tả các đặc tính của các đối tượng, xác định các thiết lập hiện tại, và chỉ định và thay đổi thuộc tính đối tượng cho các đối tượng hiện có trong bản vẽ.
Mục tiêu chính bài học: 
- Sau khi hoàn thành bài học này, bạn sẽ có thể :
■ Mô tả những gì thuộc tính đối tượng đang có và giải thích cách chúng được sử dụng .
■ Mô tả việc sử dụng và hiệu quả của đặc tính theo ByLayer .
■ Thay đổi thuộc tính đối tượng .

2.0

Các tin tức đã đăng:

GIẢNG VIÊN DTU

Giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình CSU

Liên hệ Hỏi đáp Đào tạo Giới thiệu