Ghi kích thước trong bản vẽ 1 (09.12.2013)

Mục tiêu
  
Sau khi hoàn thành bài học này, bạn sẽ có thể:
■ Tạo các loại khác nhau của kích thước trên các đối tượng tuyến tính.
■ Tạo các loại khác nhau của kích thước trên các đối tượng cong.
■ Tăng cường kích thước cho rõ ràng về mục đích.
 
Ghi kích thước cho hình vẽ dạng đường thẳng 
 
Đặt kích thước trên các đối tượng trong bản vẽ là một quá trình đơn giản. Kích thước của bạn sẽ được chính xác như bản vẽ của bạn, miễn là bạn sử dụng đối tượng snaps một cách chính xác. Lệnh kích thước nằm trên tab Annotate của Ribbon. Chú ý đến các dòng lệnh nhắc nhở khi họ hướng dẫn bạn đến những lựa chọn cần thiết. 
 
 
Hình minh họa dưới đây cho thấy một loạt các kích thước cho các đối tượng tuyến tính.  
 
 
 

2.0

Các tin tức đã đăng:

GIẢNG VIÊN DTU

Giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình CSU

Liên hệ Hỏi đáp Đào tạo Giới thiệu